Chuyên mục
Đau bụng kinh

Đau bụng kinh thứ phát là gì?

Đau bụng kinh gồm 2 dạng đau bụng kinh nguyên phát và đau bụng kinh thứ phát. Hiện tượng đau bụng kinh thứ phát là hiện tượng không ít chị em gặp phải, nếu như 80% phụ nữ bị đau bụng kinh thì có 20-30 % chị em bị đau bụng kinh thứ phát nhưng […]